Noteikumi:

DISTANCES LĪGUMS
 1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA "FLORISMARTS", reģ. Nr. 41203060751, juridiskā adrese: "Austrumi"3, Vandzenes pag., Talsu novads, LV-3281 (turpmāk tekstā FLORISMARTS) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu, Ziedu studija "Ziedu Dīva"/ interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē www.ziedudiva.lv (turpmāk tekstā – Ziedu studija).

 2. Ziedu studija, darbību nodrošina un uztur SIA "FLORISMRTS".

 3. Veicot pasūtījumu, šeit floristikas darbnīcā: Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu studijas:                                                                                   lietošanas noteikumiem un distances līgumu, kas pieejami interneta adresē www.ziedudiva.lv/noteikumi/

 4. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces.                                                                                                              Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

 5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no ziedu darbnīcas piedāvātajiem, attālināto maksājumu veidiem, ko nodrošina Braintree Paypal maksājuma sistēma, vai veicot norēķinu saņemot preci.

 6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

 7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar SIA FLORISMARTS, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

 8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ FLORISMARTS studijai. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

 Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

 1. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

 2. SIA "FLORISMARTS" ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no SIA "FLORISMARTS"                      neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

 3. Pircējs no piegādes var atteikties pirms ziedu pušķis ir izveidots, rakstot iesniegumu uz epastu:  [email protected] .                                                             SIA "FLORISMARTS" atgriež atpakaļ naudu 3 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas uz pircēja norādīto kontu.

 4. SIA "FLORISMARTS" neatmaksā pasūtītājam maksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, sekojošos gadījumos:

 • Ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu (ziedus vai ziedu pušķi);
 • Ja saņēmējs ir izbraucis no pilsētas un/vai valsts un nav sasniedzams pasūtītāja norādītajā piegādes adresē 24 stundu laikā pēc pasūtītāja noteiktā piegādes laika;
 • Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un nav sasniedzams saziņai pasūtītāja norādītajā e-pastā vai telefonā.

 1. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi ,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti, izņemot, ja pasūtījuma piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 5 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses.

 2. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku, pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti.

 3. SIA "FLORISMARTS" informē, ka ziedu pušķu kompozīcija var atšķirties no mājas lapā publicētā, jo pušķos izmantojamie ziedi ir sezonāli un            SIA "FLORISMARTS" nevar garantēt, ka mājas lapā redzamie ziedi būs pieejami Ziedu studija "Ziedu Dīva", ziedu pušķa izgatavošanas brīdī. Ziedu pušķis tiks gatavots saglabājot stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiks aizvietoti pēc florista profesionālajiem ieskatiem.

ZIEDU STUDIJA

Interneta veikals www.ziedudiva.lv ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā.

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA "FLORISMARTS", reģ. Nr. LV41203060751 . Vietnē www.ziedudiva.lv pieejamo 

pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem


KONFIDENCIALITĀTE

Interneta veikals www.ziedudiva.lv ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā.

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA "FLORISMARTS", reģ. Nr. LV41203060751. Vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un 

pakalpojumu saņēmējiem.


STRĪDI UN PRETENZIJAS

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 

Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz e-pasta adresi [email protected]

 Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.


ĪPAŠIE ZIEDU PIEGĀDES DATUMI

Latvijā plaši svinamās dienās, piem., 14. februāris (Valentīndiena), 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki, populāru vārdu dienas, iespējama ziedu piegādes laika aizkavēšanās pēc pasūtījumā norādītā vēlamā piegādes laika. Par īpašiem ziedu piegādes datumiem var tikt uzskatītas pirmssvētku un pēcsvētku dienas.


PASŪTĪJUMA APMAKSA

SIA "FLORISMARTS"  piedāvā apmaksas veidus:

 • Izmantojot Braintree un Paysera vienoto maksājumu sistēmu, kas nodrošina VISA, MASTER CARD, Swedbank, Citadele, SEB un citu banku banklink maksājumus.

 • Pārskaitījums (Saņemsiet e-pastā priekšapmaksas rēķinu);

 • Skaidrā naudā, saņemot ziedus personīgi.

Ja pasūtījums veikts telefoniski, uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins, kura apmaksu varat veikt no jebkuras bankas vai internetbankas. Norēķini skaidrā naudā iespējami, ja pasūtītājs pats ir ziedu saņēmējs. Ziedu un/vai citu preču, pakalpojumu pasūtījuma apmaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad nauda saņemta SIA "FLORISMARTS"  norēķinu kontā.Vietnes saturs ir SIA "FLORISMARTS" intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana, bilžu izmantošana, bez SIA "FLORISMARTS" rakstiskas atļaujas ir aizliegta!!!

Pirkumu grozs